Lägenheter

Takvåningar och studenlägenheter
Lastkaj, Enskede skola.


En tillbyggnad till en Klassad befintlig skolbyggnad som fick fint omnämnade: varsam arkitektur.Foto: Anders Fredriksen;


Mediatek

Nytt mediatek, skola åk 4 - 9.

Intressant med soltuber som via ett prisma på taket leder ner tillräckligt med dagsljus enl. SS för skollokaler.

På kvällen tänds uppladdade LED slingor. Rationellt ekonomiskt och miljömässigt.

Lackerade akustikväggar med spårade paneler för ljudreduktion samt upphängning av skolprojekt.

Samarbete m stadionarkitekter.
Seniorboende

Förslag seniorboende huvudbyggnad
28 nya Radhus på befintligt lamellhus


3D bostadsbildning med 28 nya radhus på befintligt 3 vånings lamellhus.  I varierande storlekar från 89 m2 till162 m2.


Egna entreer och miniträdgårdar med möjlighet att kultivera grönsaker i intergrerade växthus

som även fungear som avskiljare, uteplatserna emellan.