VILLA TH, PRIVAT

7 olika Byggnader inspirerade av Cyrillus Johansson, J Utzon och F. Boberg. I tegel och koppar. Privat gods.


Huvudbyggnad med växthus.

Gästhus och yogastudio och vinkällare

2 Garage.

Ett undergarage med bilhiss.

Ett poolhus med pool.

Litet stall för 4a hästar.

Yttervägg i tegel med förskjutningar, om tegelband, i sidled.


Nischer ger en levande fasad med skuggeffekter.

Nischer markerar funktioner inomhus och och ger skyddade växtzoner utomhus.

Dom fungerar även till dolda nedlöpare för takvatten.

Dom skapar även vertikala ljusspalter.
TEGELNISCHER


ANVÄNDBARA TRÄDDETALJER VÄGG OCH TAKFOT
PASSAGE MELLAN HUSKROPPAR

GARAGE 1

Ett garage med förråd och en bilhiss till ett undre garage, med plats för ytterligare 6 bilar.


POOLHUS
DETALJER / INTERIÖR


Blyinfattat fönster som redovisar huvudplanlösningen i färgat glas.

Tegelgolv i passage genom hela byggnaden.ENTREKoppardörrar med överljus inramat i cortenstål.


Koppar, marmor och finsk björkplywood.Väggbonader vävs, med lokala motiv,  till interiören i bibliotek och passage.


Varianter av FAUSKE marmor användes i bad och kök.