Ny skola, Stockholm, 1000 elever, F - 9 årskurs. 9093 m2/

utveckling utifrån detaljplanstudie.

copyright RosenbergArkitekter 2019 - 


Kompletta CAD ritningar utifrån program, 5 plan. Systemhandlingar.


Förskoleklass tom 9 e årskurs samt en ny gymnastikhall. Fördelat på 4 plan:


Förskola, matsal och administration på entreplan.

Årsk. 1 - 3 på plan 1
Årsk. 4 - 6 på plan 3

Årsk. 7 - 9 på plan 4


Skolan har förbindelse med fullskalig idrottshall som kan samnyttjas vid större evenmang där matsal mm efterfrågas.

Idrotthallen fungarar även som dansstudio och har en scen för uppträdanden, avslutningar mm och 

som vätter mot intergrerade amfigradänger i lutningen på skolgården intill.


Solceller i lämpliga ytskikt genererar tillräckligt med el för att täcka skolans behov.

Akustiskt placerad och eleverad från befintligt trafikplan för kvalitativ utomhusmiljö på skolgård.


Snedställda prefabricerade fasadelement med tegel och trä i entreplan, upprepade längs hela fasaden,

'medför rationell, ekonomisk och arkitektonisk byggteknik. Teknik framtagen med serategel.


Det skapar ett intressant arkitektoniskt uttryck med vertikala ljusinsläpp, för extra morgonsol i klassrummen,


i tillägg till de tradionella fönsteröppningarna.                     

                 

Samtliga handlingar tillhör och har copyright med RosenbergArkitekter, utöver av SISAB beställd detaljplanehandling.


fasad /tegel i prefabricerade snedställda byggelement. 

plan entre / copyright RosenbergArkitekter 2019 -

plan 1 /

plan 2 /

plan 3 /

plan 4 /


fasad /massivträ i prefabricerade snedställda byggelement.


fasad /solcellselement i prefabricerade snedställda byggelement. copyright RosenbergArkitekter 2019 -fasad /tegel i prefabricerade snedställda byggelement.

Adress


RosenbergArkitekter

Seglarvägen 13 b

181 62 Lidingö

Sweden

Copyright © RosenbergArkitekter 2022